Pin it

Historisk tilbakeblikk

For å kunne forstå nåtiden må man av og til skjele til fortiden. Og nettopp når det gjelder Phoenix Copenhagen, spiller historien en svært sentral rolle. Det er et hotell hvor historien utgjør en del av stedet. På Phoenix Copenhagen brukes historien aktivt; det vil si til daglig og i hverdagen. Så vel vaner, tradisjoner og skikker som språk og gester er gjennomsyret av historien. Hotellets historie er blitt fast forankret i dagliglivet ved hotellet, og det å ferdes på et hotell med en så særegen ånd og historie er forbundet med stolthet og ydmykhet.

I denne brosjyren kan du lese om hvordan Phoenix Copenhagen ble til og hvordan det har utviklet seg gjennom årene fra 1680-tallet og frem til i dag. Vi håper at du vil finne dette historiske tilbakeblikket interessant og at du vil unne deg den opplevelsen å legge veien forbi Phoenix Copenhagen – vi står klare til å ønske deg velkommen.

Fugl Føniks er igjen lokket frem fra asken med et flunkende nytt og flott rede, som ikke står noe tilbake for fordums storhet og prakt. Det gamle greske sagnet om Fugl Føniks har igjen fått et moderne motstykke. Et symbol på at alt må forgå, men bare for å gjenoppstå.