Betingelser for endring av Laveste Mulig Pris

  • Bare reservasjoner som er foretatt på www.phoenixcopenhagen.dk s hjemmeside kan endres.
  • Reservasjonen kan ikke flyttes til et annet hotell. Flytting til et annet hotell betraktes som en kansellering og deretter en ny reservasjon.
  • Endringsgebyret gjelder per reservasjon.
  • Endringer kan bare foretas ved å kontakte Phoenix Copenhagen på telefon +45 3395 9500 eller e-post phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk. Eller til Arp-Hansen fellesbooking på telefon +45 8030 3045 eller e-post book@arp-hansen.dk.
  • Ved endringer tas det forbehold for eventuelle prisstigninger.
  • Endringen må foretas før kl.12 ankomstdagen, ellers betraktes den som en kansellering og ny reservasjon.