Pin it

Salgsvilkår

Bestilling
Når du foretar en reservasjon via vår hjemmeside, ber vi om en garanti med et kredittkort. Du kan se avbestillings- og betalingsbetingelsene for det aktuelle tilbudet ved bestilling, og de fremgår også i bekreftelsen du mottar per e-post.

Online
Avbestilling kan skje via vår hjemmeside. Hvis du forsøker å avbestille reservasjonen senere enn betingelsene tillater, vil dette bli opplyst. Kredittkortet du har oppgitt, vil i så fall bli belastet i henhold til avbestillingsbetingelsene for det aktuelle tilbudet.

Du mottar en bekreftelse på avbestillingen til e-postadressen du har oppgitt. Denne bekreftelsen er din garanti for at rommet er avbestilt.

Direkte til hotellet
Du kan også velge å avbestille en reservasjon per telefon eller e-post direkte til hotellet. Vi tar alltid utgangspunkt i de avtalte prisene basert på opplysningene du har gitt ved bestilling, med mindre det er foretatt endringer underveis.

Endringer i bestillingen
Hvis ankomst- eller avreisetidspunkt, antall personer eller lignende endres, forbeholder hotellet seg retten til å endre de avtalte prisene. Rommet står til din disposisjon fra kl. 15.00 på ankomstdagen frem til kl. 12:00 på avreisedagen. Hvis avreisetidspunktet ikke overholdes, forbeholder hotellet seg retten til å belaste deg for romprisen i henhold til gjeldende listepriser. Hotellet mottar gjerne ønsker med hensyn til romfasiliteter, men disse vil ikke kunne bekreftes før innsjekking.

Hvis innsjekking ikke skjer på ankomstdatoen, bortfaller retten til å benytte rommet de øvrige nettene du har bestilt. Ønsker du å benytte deg av reservasjonen etter den opprinnelige ankomstdatoen, er du selv ansvarlig for å kontakte hotellet senest på datoen for opprinnelig planlagt innsjekking. Det skal skje skriftlig (per e-post) og gjelder alle reservasjonstyper.

Alle priser er totalpriser inkludert merverdi-, service- og miljøavgifter.

Merk: Ikke alle tilbud kan avbestilles eller endres etter at reservasjonen er bekreftet.

Betingelser for endring av dagens laveste pris
Bare reservasjoner som er gjort på hjemmesiden til et av Arp-Hansen Hotel Groups hoteller kan endres, og reservasjonen kan ikke flyttes til et annet hotell. Flytting til et annet hotell betraktes som en kansellering og deretter en ny reservasjon. Endringsgebyret gjelder per reservasjon. Endring kan bare skje ved å kontakte hotellet direkte eller via Arp-Hansen Hotel Groups fellesbooking på telefon +45 8030 3045 eller e-post book@arp-hansen.dk. Ved endringer tas det forbehold for eventuelle prisstigninger. Endringen må skje før klokken 12 på ankomstdagen, ellers betraktes den som en avbestilling og ny reservasjon.

Grupper
Prisene på hjemmesiden gjelder for enkeltreservasjoner. Bestiller du ti eller flere rom for samme periode, betraktes det som en gruppereservasjon og medfører en endring i priser og generelle betingelser, deriblant avbestillings- og betalingsbetingelser. Hotellet sender da en gruppekontrakt som skal undertegnes av kunden før reservasjonen kan bekreftes.

Kortgebyr
Vær oppmerksom på at det forekomme innkreving av kredittkortgebyrer ved betaling med visse kredittkort.

Klagemuligheter
Det er viktig for oss at du er fornøyd. Kontakt alltid hotellets resepsjon, som hjelper deg med å oppklare eventuelle misforståelser. Lykkes det ikke å finne en løsning, kan du kontakte ankeinstansen for Hotel, Restaurant og Turisme via www.hrt-ankenaevn.dk eller via www.ec.europa.eu/odr.